Fafo reports

Search publications

Ikke våre barn
Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge

Guri Tyldum, Hilde Lidén, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt

Fafo-rapport 2015:45

Nettutgave

Project: Care practices for minor asylum seekers in Norway

Forskere på Fafo: Guri Tyldum

Published: 2015 Id-nr.: 20550