Fafo reports

Search publications

Industrielle endringsprosesser og organisasjonsutfordringer
LO Industri mot 2010: Del A

Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland

Fafo-rapport 348

Nettutgave

Published: 2001 Id-nr.: 348