Fafo reports

Search publications

En dråpe, men i hvilket hav?
Kontantstøttens konsekvenser for barnehagebruk blant etniske minoriteter

Hanne Cecilie Kavli

Fafo-rapport 349

Nettutgave

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Published: 2001 Id-nr.: 349