Fafo reports

Search publications

Innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet

Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Jørgen Steen, Ragnhild Steen-Jensen, Sissel C. Trygstad og Mikkel Myhre Walbækken