Fafo reports

Search publications

Innleie i byggebransjen i Trondheim
Resultater fra en kartlegging høsten 2018

Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2019:20

Last ned nettutgaven | English summary

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Published: 2019 Id-nr.: 20717