Fafo reports

Rapportsøk-en

ABE-reformen i staten
Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt

Sigurd Oppegaard, Åsmund Arup Seip og Jørgen Svalund