Fafo reports

Search publications

Bank i bordet
Strukturendringer i banknæringen og omstillingsproblemer for de ansatte

Elisabeth Melander Stene

Fafo-rapport 141

Nettutgave

Utgitt: 1992 Id-nr.: 141