Skip to main content
  • Leif Moland og Ole Roger Sandstad

Kunnskap som virkemiddel

Personal- og lederutvikling i norsk fagbevegelse

  • Fafo-rapport 142
  • Fafo-rapport 142

Denne rapporten er laget på oppdrag fra AOFs forretningsutvalg. Oppdragsgiverfunksjonen har vært delegert til AOFs personal- og ledersenter. Senterets oppgave er å organisere og gjennomføre personalopplæring og lederutvikling i fagbevegelsens organisasjoner. Helt siden etableringen i 1977 har senteret slitt med lave deltakertall. Utgangspunktet for prosjektet har vært å forstå og forklare hvorfor ledere og ansatte i fagbevegelsen i så liten grad benytter seg av senterets tilbud.

I første del av rapporten (kapittel 2 og 3) rettes søkelyset mot fagbevegelsens kompetansebehov og organisasjonenenes personal- og opplæringspolitikk. Kravene til fagbevegelsens organisasjoner og deres konkrete innsats for å imøtekomme disse, oppsummeres og vurderes i slutten av kapittel 3.

I andre del av rapporten (kapittel 4 og 5) beskrives senterets opplæringstilbud. Deretter gjennomgås organiseringen av senteret som arbeidsenhet i AOF. Både opplæringstilbudet og senterets arbeidsform og -muligheter er vurdert og oppsummert i forhold til brukernes behov i slutten av kapittel 5.

  • Published: 18. January 1992
  • Ordering ID: 142

Fafo researchers