Fafo reports

Rapportsøk-en

Barnefattigdom i Norge. Sammendrag

Marjan Nadim og Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2009:45

Nettutgave

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20135

100,00 kr