Fafo reports

Search publications

Behandling av grensetvister i LO og forbundene

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-rapport 2010:17

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20161