Fafo reports

Search publications

Datafangst når minoritetsbefolkningen er målgruppe

Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund

Fafo-rapport 2009:24

Nettutgave

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20114