Fafo reports

Search publications

En fot innenfor?
Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann

Marjan Nadim og Marianne Tveit

Fafo-rapport 2009:19

Nettutgave

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20109