Fafo reports

Search publications

Jeg følte det var min dag
Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006–2008

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård

Fafo-rapport 2009:18

Nettutgave

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Published: 2009 Id-nr.: 20108