Fafo reports

Rapportsøk-en

Fakta om arbeidslivet
og utdanningsgruppene

Jørgen Svalund

Fafo-rapport 2009:12

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20102