Fafo reports

Rapportsøk-en

Fra behov til budsjett
En evaluering av Oslo kommunes kriteriebaserte budsjettfordeling mellom bydelene

Anne Britt Djuve, Torkel Bjørnskau og Kåre Hagen

Fafo-rapport 210

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Britt Djuve

Utgitt: 1996 Id-nr.: 210