Fafo reports

Search publications

Fra bonde til butikk
En studie av verdikjeder i kjøttbransjen

Rolf K. Andersen, Sol Skinnarland og Ragnar Tveterås

Fafo-rapport 2008:19

Nettutgave

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20061