Fra fravær til nærvær
Handlingsrommet for vellykket sykefraværsarbeid i sykehjem

Hanne Bogen og Lise Lien

Fafo-rapport 2015:12

Nettutgave

Forskere på Fafo: Lise Lien

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20417