Godkjenningsordningen for utenlandske fag- og svennebrev
Virkninger på arbeidsvilkår

Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Ester Bøckmann