Fafo reports

Search publications

Grenser for utdanning
Rett til videregående opplæring for voksne

Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad

Fafo-rapport 2015:27

Nettutgave

Forskere på Fafo: Erika Braanen Sterri

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20432