Fafo reports

Rapportsøk-en

Håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie

Jørgen Svalund, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos