Fafo reports

Rapportsøk-en

Housing first i Norge – sluttrapport
Prosesser, resultater og kartleggingsskjema

Mette I. Snertingdal og Vidar Bakkeli

Fafo-rapport 2015:52

Nettutgave

Forskere på Fafo: Vidar Bakkeli

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20557

246,00 kr