Fafo reports

Rapportsøk-en

Hovedavtalen i staten – et godt virkemiddel for samarbeid, medbestemmelse og utvikling?

Inger Marie Hagen, Åsmund Arup Seip og Jørgen Svalund