Fafo reports

Search publications

Høyere jobbmobilitet – lavere sykefravær?

Lise Lien og Hanne Bogen

Fafo-rapport 2016:28

Nettutgave

Prosjekt: Job mobility and sick leave

Forskere på Fafo: Lise Lien

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20590