Fafo reports

Search publications

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?
Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland

Tove Midtsundstad og Hanne Bogen

Fafo-rapport 2013:04

Nettutgave

Prosjekt: Arbeidslivsrettet seniorpolitikk i et myndighetsperspektiv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20294