Fafo reports

Search publications

Internasjonalt eierskap i norske regioner
Omfang og utvikling

Torunn Kvinge

Fafo-rapport 347

Nettutgave

Utgitt: 2001 Id-nr.: 347