Fafo reports

Rapportsøk-en

Konkurranseutsetting og pensjon
En kvalitativ undersøkelse av pensjonsforholdene blant private bedrifter i tre utvalgte bransjer

Axel W. Pedersen

Fafo-rapport 338

Last ned nettutgave

Utgitt: 2000 Id-nr.: 338