Fafo reports

Rapportsøk-en

Krevende eierskap
Statlig eierskap mellom finansiell styring og industrielle ambisjoner

Bent Sofus Tranøy, Bård Jordfald, Espen Løken

Fafo-rapport 2007:20

Nettutgave

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20020