Kvinners Europa?
Norske kvinner og europeisk integrasjon

Tone Fløtten og Birgit Skaldehaug

Fafo-rapport 134

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Utgitt: 1992 Id-nr.: 134