Fafo reports

Rapportsøk-en

Lærevilkår i norsk arbeidsliv
Utjevning eller mot nye kompetansegap?

Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri

Fafo-rapport 2015:09

Nettutgave

Forskere på Fafo: Erika Braanen Sterri, Hedda Haakestad

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20414

225,00 kr