Livslang læring i norsk arbeidsliv II. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2005

Torgeir Nyen

Fafo-rapport 501

Nettutgave

Prosjekt: Lærevilkårsmonitoren 2005

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Utgitt: 2005 Id-nr.: 501