Fafo reports

Search publications

Lokale forhandlinger i staten
Forsknings- og utdanningssektoren

Bård Jordfald

Fafo-rapport 486

Nettutgave

Prosjekt: NTL lokale lønnsforhandlinger i staten

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Utgitt: 2005 Id-nr.: 486