Multietniske redaksjoner?
Rekruttering av journalister med minoritetsbakgrunn i Danmark, Norge og Sverige

Elin Svensen

Fafo-rapport 342

Nettutgave

Utgitt: 2000 Id-nr.: 342