Fafo reports

Rapportsøk-en

Norsk fisk - dansk produkt
Om potensialet for økt bearbeiding i norsk fiskeindustri

Anne Britt Djuve og Arild H. Steen

Fafo-rapport 143

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Britt Djuve

Utgitt: 1992 Id-nr.: 143