Fafo reports

Rapportsøk-en

Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?
En analyse av kjønns- og likestillingseffekter ved overgang til en påslagsmodell

Geir Veland, Jon M. Hippe, Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien