Skip to main content
  • Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter

  • Fafo-rapport 2017:18
  • Fafo-rapport 2017:18

De fleste statlige virksomheter er i dag tilsluttet avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Arbeidsgivere i staten må derfor legge til rette for at arbeidstakere kan stå lenger i arbeid. På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vi sett nærmere på hvordan de ivaretar dette ansvaret. Ved hjelp av foreliggende survey- og registerdata belyses følgende problemstillinger:
• Hva er holdningene til seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter?
• Hvordan jobber statlige virksomheter med seniorpolitikk/livsfasepolitikk; hvilke tiltak tilbyr de, og har disse tiltakene effekt på tidligpensjonering og sykefravær?
• Hvordan vurderer seniorene sin arbeidsplass, arbeidsmiljø, ledelse, muligheter for kompetanse og karriereutvikling etc.?
• I hvor stor grad rekrutteres det ansatte over 55 år til statlige virksomheter?
• I hvor stor grad ønsker eldre statsansatte å skifte arbeid, og hvilke faktorer påvirker ønsket?

  • Published: 23. May 2017
  • Ordering ID: 20626

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Kommunal og moderniseringsdepartementet