Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien
Omsorgsmønstre mellom middelaldrende kvinner og menn og deres gamle foreldre. Doktoravhandling 2003

Heidi Gautun

Fafo-rapport 420

Nettutgave

Utgitt: 2003 Id-nr.: 420