Fafo reports

Search publications

Oppdragstakere i norske kommuner
Lønnsarbeid eller fritidssyssel?

Rolf K. Andersen, Helene Loe Colman og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2009:07

Nettutgave

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Leif E. Moland

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20097