Fafo reports

Search publications

Follow up of apprentices in Akershus

Rolf K. Andersen og Silje Andresen

Fafo-rapport 2016:31

Nettutgave

| English summary

Prosjekt: Oppfølging av lærlinger i Akershus fylkeskommune

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Silje Andresen

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20593