Fafo reports

Rapportsøk-en

Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse

Elin Svensen

Fafo-rapport 322

Nettutgave

Utgitt: 1999 Id-nr.: 322