Fafo reports

Rapportsøk-en

Passe inn og passe til
Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Fafo-rapport 2015:44

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jon Rogstad, Erika Braanen Sterri

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20449

224,00 kr