Fafo reports

Rapportsøk-en

Planlagt og faktisk bemanning i sykehjem og hjemmesykepleien

Heidi Gautun

Fafo-rapport 2012:05

Nettutgave

Forskere på Fafo: Heidi Gautun

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20232

211,00 kr