Fafo reports

Search publications

Renholderes lønnsbetingelser før og etter allmenngjøring
Privat og offentlig sektor

Bård Jordfald og Elin Svarstad

Fafo-rapport 2020:13

Last ned nettutgave

| English summary

Prosjekt: Senter for lønnsdannelse

Forskere på Fafo: Bård Jordfald, Elin Svarstad

Utgitt: 2020 Id-nr.: 20748