Fafo reports

Search publications

Samhandling og produksjonsflyt i Forsvarets logistikkorganisasjon

Sol Skinnarland og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2017:29

Nettutgave

Prosjekt: Samarbeid og produksjonsflyt i Forsvaret

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20637