Fafo reports

Search publications

Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv

Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen

Fafo-rapport 2015:10

Nettutgave

Prosjekt: Tilkallingskontrakter i norsk arbeidsliv

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20415