Fafo reports

Rapportsøk-en

Tre sårbare overganger til bolig
En kunnskapsoppsummering

Mette Irmgard Snertingdal og Vidar Bakkeli

Fafo-rapport 2013:53

Nettutgave

Prosjekt: Kunnskapoppsummering: den sårbare overgangen til eget hjem

Forskere på Fafo: Vidar Bakkeli

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20343

232,00 kr