Fafo reports

Search publications

Vi får jo to ekstra hender
Arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere

Anne Britt Djuve

Fafo-rapport 2007:26

Nettutgave

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20026