Skip to main content
  • Fafo-rapport 098
  • Dag Odnes, Andreas Hompland, Arne Pape og Terje Rød Larsen (red.)

Kampen om framtiden

Frontlinjer 2006

  • Fafo-rapport 098
 
Rapporten gir et innblikk i de dype endringene i norsk etterkrigstid, hvordan vi har endret samfunnet og hvordan samfunnet har endret oss. Den presenterer trender og tendenser som vil ha betydning for vår framtid - økonomiske, politiske og kulturelle rammebetingelser som med overveiende sannsynlighet vil ligge fast i årene fram mot 2006. Gjennom konstruksjon av tre framtidsbilder - Frihet-samfunnet, Likhet-samfunnet og Broderskap-samfunnet - vises ulike alternative samfunn. Rapporten gir et riss av de mulighetsrom som åpnes for norsk fagbvegelse, og noen av de valgene den kan stå overfor i framtiden.
  • Published: 12. January 1990
  • Ordering ID: 098
  • ISBN
    ISBN 82-7422-035-8
Last ned publikasjonen