Skip to main content
  • Jon Erik Dølvik, Øivind Danielsen og Gudmund Hernes

Kluss i vekslinga

Fritid, idrett og organisering

  • Fafo-rapport 080
  • Fafo-rapport 080

Fritidsbruken i dagens moderne samfunn er omgitt av en rekke myter og vrangforestillinger. Hva vet vi egentlig om hva nordmenn bruker fritiden til? I denne FAFO-rapporten presenterer forfatterne tendenser og variasjoner i nordmenns fritidsbruk. Hovedvekten er lagt på friluftsliv, trening og mosjon. Hvem gjør hva, når, med hvem, hvor og i hvilken sammenheng? Hvilke drivkrefter og hvilke barrierer gjør seg gjeldende? I et samfunn med stadig mer varierte tids- og aktivitetsmønstre, får «vekslingene» økt betydning. Det dreier seg ikke bare om alle hverdagslige overganger mellom arbeid, omsorg og fritid, men også om tilpasning mellom organisasjonsliv og aktivitetsmønstre gjennom hele livsløpet. Det viser seg at «kluss i vekslingene» er hovedgrunnen til at så mange faller fra innen idretten eller slutter med trening eller mosjon. «Kluss i vekslinga» er første delrapport fra prosjektet «Idrett, fritid og levekår» som FAFO utfører i samarbeid med oppdragsgiverne:

Kultur- og Vitenskapsdepartementet, Ungdoms- og idrettsavdeling.
Norges Idrettsforbund
Norges Bedriftsidrettsforbund
Norsk Kommuneforbund
  • Published: 2. January 1988
  • Ordering ID: 080