Skip to main content
 • Fafo-rapport 143
 • Anne Britt Djuve og Arild H. Steen

Norsk fisk - dansk produkt

Om potensialet for økt bearbeiding i norsk fiskeindustri

 • Fafo-rapport 143
 

Dette er en av fem rapporter Fafo utfører for prosjektet "Norge som industrinasjon", på oppdrag fra LO og NHO via "Hovedorganisasjonenes Fellestiltak - Næringsutvikling". Rapporten viser omfanget av arbeidsplasser som går tapt ved norsk råvareeksport. Beregningene redegjør for sammenhengen mellom sysselsettingspotensiale og ulike anvendelser av råstoffet. Ut fra fangst- og oppdrettsprognoser vises også hvilken sysselsetting som kan skapes i 1996.
Rapporten drøfter dessuten følgende tema:

 • Hvilke norske produkter er viktige for dansk fiskeindustri?
 • Hva gjør dansk fiskeindustri med norske råvarer?
 • Hvilke barrierer hindrer norsk fiskeindustri i å "ta hjem" foredlingen av norsk fisk?
 • Hvordan vil tilknytningsformen til EF forandre betingelsene for norsk fiskeindustri?
 • Published: 19. January 1992
 • Ordering ID: 143
 • ISBN
  ISBN 82-7422-095-1