Skip to main content
Siv Øverås og Kristine Nergaard

Kvinner i fagbevegelsen

En kartlegging av kvinners deltakelse i LO og fagforbundene

 • Fafo-rapport 239
 • Fafo-rapport 239

Fra 1970 til 1996 har kvinneandelen blant LOs medlemmer økt fra 24 til 44 prosent. I hvilken grad gjenspeiles den økte kvinneandelen blant tillitsvalgte på ulike nivå i fagbevegelsen? Denne rapporten kartlegger kvinners andel av verv på ulike nivåer i LO-forbundene og i LO sentralt. I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse blant 1500 lokalt tillitsvalgte i åtte LO-forbund om nåværende og tidligere verv, og om arbeidssituasjonen som tillitsvalgt. De tillitsvalgtes holdninger til sentrale likestillingsspørsmål er også undersøkt.

De viktigste problemstillingene er:

 • I hvilken grad er kvinner representert i fagbevegelsens ulike verv og beslutningsorganer?
 • Er spesielle verv og posisjoner fortsatt forebeholdt menn?
 • Har kvinner styrket sin posisjon i fagbevegelsen over tid?
 • Hvordan er kvinnerepresentasjonen i LO og forbundene sammenliknet med andre arbeidstakerorganisasjoner?
 • Hvilke ulikheter er det mellom lokalt tillitsvalgte kvinner og menn når det gjelder erfaringer som tillitsvalgt?
 • Ønsker lokalt tillitsvalgte flere kvinner på sentrale nivåer, hvorfor, og hvordan skal dette i så fall oppnås?
 • Published: 1. March 1997
 • Ordering ID: 239
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Project

Commisioned by

 • LO